O Alse

KDO JSME?

  • Alsa z.s. je sdružení dobrovolníků z řad lékařů neurologů, rehabilitačních sester, logopedů, sociálních pracovníků, které vzniklo na půdě Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Fungujeme jako jediná organizace, která se zabývá onemocněním ALS. Chceme, aby nemocní neumírali v nedůstojných podmínkách a bolestech tam, kde je možné nabídnout snesitelnější alternativu.

JAK POMÁHÁME?

  • V současné době podporujeme pacienty a jejich rodiny nejen finančně. Zapůjčujeme z naší soukromé půjčovny nedostupné a finančně velice náročné pomůcky. Tým oborníků vyjíždí přímo do domovů pacientů. Organizujeme rekondiční pobyty a jsme schopni například pomoci pacientům s konzultací vhodných léčebných terapií. Naše koordinátorka zdravotních a sociálních služeb pomáhá pacientům získat potřebné pomůcky, zdravotnické vybavení nebo službu v místě jejich bydliště. Plánujeme především přiblížit naši pomoc a aktivity co nejvíce všem potřebným. Naším největším cílem je zřízení centra pro pacienty s ALS po vzoru zahraničních organizací, kde bychom byli schopni centralizovat všechny naše aktivity a komplexně a systematicky se pacientům s ALS věnovat.

CO CHCEME?

  • Důstojný život pacientů s ALS s jeho maximální možnou kvalitou
  • Dostupnost multioborové odborné péče pro každou spádovou oblast
  • Informovanost pacientů, podpora a zázemí rodinám
  • Péče a informovanost odborného personálu

I VY MŮŽETE POMOCI

  • Obracíme se na Vás jako organizace, která si vzala za cíl zviditelnit nemoc ALS a získat finanční prostředky na provoz neziskové organizace Alsa, z.s., tedy na podporu pacientů s tímto fatálním onemocněním. Alsa buduje platformu pro všechny, které tato nemoc zasáhla. Protože financování našich aktivit je velmi náročné a závislé na grantech, dotacích, dárcích, partnerech a sponzorech, obracím se na Vás s prosbou o pomoc.

PODPORUJÍ NÁS